Obavijest subjektima o Prilagođenom postupku certifkacije u uvjetima pandemije covid-19

PObavještavamo sve klijente da je MarEko d.o.o. uveo Prilagođeni postupak certifikacije u uvjetima
pandemije covid-19 (P 13) a koji je moguće dobiti na zahtjev
.
Dio iz P-13 MarEko d.o.o. :
Na temelju vrednovanja rizika određuje se postupanje prema subjektu odnosno, donosi odluka o :
1. provođenju kontrole na uobičajen način; uz propisane mjere zaštite za kontrolora i subjekta
2. odgađanju kontrole na subjektu do krajnjeg roka berbe, žetve ili prerade ekoloških proizvoda; (dokumentacijska ocjena)
3. provođenju odluke o certifikaciji : (dokumentacijska ocjena)
4. uvođenju izvanredne/dodatne aktivnosti kod osjetljivih aktivnosti subjekata s procijenjenim većim rizikom odstupanja od certfikacijskih zahtjeva;
5. ograničavanju opsega certifikata ili neizdavanje certifikata