Poticaji

HRVATSKI MODEL IZRAVNOG PLAĆANJA 2015.-2020.

Izašao je novi „Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu“ u Narodnim  Novinama NN 19/2018 (28.2.2018.)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_19_396.html

Sukladno izašlom Pravilniku eko proizvođači su dužni voditi zapise o proizvodnji :

Mjera11 OBRAZAC 10EKOP i OBRAZAC 11EKO

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx