Kako do certifikata?

MarEko d.o.o provodi certifikaciju proizvoda sukladno propisanim normama, važećim uredbama, zakonu i pravilnicima a prema certifikacijskim shemama MarEko d.o.o.CS 01, CS 02; CS 03 koje su dostupne na pisani zahtjev subjekta.
 
Shematski prikaz : CD-1