O nama

 Djelatnici MarEko d.o.o. koji provode stručne kontrole kvalificirani su i osposobljeni  za rad.