Prigovori i prizivi

MarEko d.o.o. ima definirano i dokumentirano postupanje za rješavanje prigovora i priziva opisano u Pravilima za postupanje s prigovorima i prizivima R4, te Postupku P5 koji se dostavljaju subjektu na zahtjev.
Pisani prigovor ili priziv upućuje se MarEku d.o.o. a o  rezultatima rješavanja prigovora i priziva subjekt se obaviještava od strane direktorice odlukom.