Pravna regulativa

R. br.

NAZIV DOKUMENTA

POVEZNICA

         1.          

Zakon o poljoprivredi  NN 118/18

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2343.html

         2.          

 

Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede NN 110/2022

Katalog mjera

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_110_1625.html

Prilog 17 Katalog mjera

          3.          

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća EU br.2018/848 od 30.svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007            

Ažurirano: 6.3.2023.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02018R0848-20230221

         4.          

Uredba Komisije (EZ) 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

Ažurirano 22.09.2022.

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02008R0889-20220101

         5.          

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/279оd 22. veljače 2021. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama i drugim mjerama kojima se osiguravaju slijednost i sukladnost u ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R0279

 

         6.          

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/715 оd 20. siječnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za skupine subjekata 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R0715

         7.          

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/642оd 30. listopada 2020. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih informacija koje je potrebno navesti pri označivanju ekoloških proizvoda

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R0642

 

         8.          

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/771 оd 21. siječnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem posebnih kriterija i uvjeta za provjere evidencije u službenim dokumentima u okviru službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji i službenih kontrola skupina subjekata

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02021R0771-20210511

 

         9.          

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1006оd 12. travnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela certifikata kojim se potvrđuje sukladnost s pravilima o ekološkoj proizvodnji

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1006

 

       10.        

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1165оd 15. srpnja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa

Ažurirano 6.3.2023.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02021R1165-20230207

       11.        

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1189 оd 7. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala određenih rodova ili vrsta

Ažurirano 6.3.2023.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02021R1189-20220705

 

       12.        

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1342оd 27. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o informacijama koje treće zemlje te kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju slati u svrhu nadzora njihova priznavanja na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 za uvezene ekološke proizvode te mjerama koje treba poduzeti u provedbi tog nadzora

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1342

 

       13.        

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 оd 19. kolovoza 2021. o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća

Ažurirano 6.3.2023.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02021R1378-20221118

 

       14.        

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1691оd 12. srpnja 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za vođenje evidencije koji se odnose na subjekte u ekološkoj proizvodnji

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1691

 

       15.        

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1697оd 13. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kriterija za priznavanje i povlačenje priznavanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za obavljanje kontrola ekoloških proizvoda u trećim zemljama 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:32021R1697

 

       16.        

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1698оd 13. srpnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća postupovnim uvjetima za priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola subjekata i skupina subjekata koji su certificirani kao ekološki te ekoloških proizvoda u trećim zemljama te pravilima o njihovu nadzoru, kontrolama i drugim mjerama koje ta kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju provoditi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1698

 

       17.        

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1849 оd 21. listopada 2021. o ispravku određenih jezičnih verzija Provedbene uredbe (EU) 2020/464 o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdobljâ u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1849

 

       18.        

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1921оd 4. studenoga 2021. o ispravku hrvatske jezične verzije Provedbene uredbe (EU) 2020/464 o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdobljâ u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1921

 

       19.        

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1935оd 8. studenoga 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/723 u pogledu informacija i podataka o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda koje treba dostaviti putem standardnog predloška obrasca

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1935&qid=1646122693233

 

       20.        

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2119оd 1. prosinca 2021. o utvrđivanju detaljnih pravila o određenim evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 u pogledu izdavanja certifikata subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama

Ažurirano 6.3.2023.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02021R2119-20221118

 

       21.        

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/427оd 13. siječnja 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02020R0427-20210101

 

       22.        

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/464 оd 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznih razdoblja u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02020R0464-20211125

 

       23.        

Uredba (EU) 2020/1693 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. studenoga 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u pogledu datuma početka njezine primjene i određenih drugih datuma iz te uredbe

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32020R1693

 

       24.        

Delegirana uredba Komisije (EU)2020/1794оd 16. rujna 2020. o izmjeni dijela I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i ne ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02020R1794-20201201

 

       25.        

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2042оd 11. prosinca 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/464 u pogledu datuma početka njezine primjene i drugih datuma koji su relevantni za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32020R2042

 

       26.        

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2146оd 24. rujna 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila proizvodnje u izvanrednim slučajevima u ekološkoj proizvodnji 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32020R2146

 

       27.        

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/184 оd 7. veljače 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari FEN 560 (također poznat pod nazivom piskavica ili sjeme u prahu piskavice) i sulfuril fluorid

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:32018R0184

 

       28.        

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2306 od 21. listopada 2021.o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji

Ažurirano 6.3.2023.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02021R2306-20220701

29.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/474 оd 17. siječnja 2022. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za proizvodnju i upotrebu ne ekoloških sadnica, sadnica iz prijelaznog razdoblja i ekoloških sadnica te drugog biljnog reprodukcijskog materijala

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32022R0474

30.

Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02018R0848-20230221

31.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/207 оd 24. studenoga 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela certifikata kojim se potvrđuje sukladnost s pravilima o ekološkoj proizvodnji 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32023R0207/