Obavijest o izdavanju certifikata

Od 1. siječnja 2023. god. certifikati svih ekoloških subjekata iz Hrvatske, država članica EU i trećih zemalja izdaju se u elektroničkom sustavu TRACES.
Od 1.srpnja 2023. svi certifikati ovjeravaju se E-pečatom.
Subjektima se primjer certifikata šalje mailom u pdf formatu ili poštom.

Certifikati su dostupni su na slijedećoj poveznici:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index