U primjeni nova uredba o ekološkoj proizvodnji

Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

U PRIMJENI OD 1.SIJEČNJA 2022.GOD.

IZMJENE KOJE UREDBA DONOSI, A VAŽNE SU ZA SUBJEKTE

1. Područje primjene prema čl.2. Uredbe (EU) 2018/848


   (a) sirovi ili neprerađene poljoprivredne proizvode, uključujući sjeme i ostali biljni reprodukcijski materijal;

   (b) prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se upotrebljavaju za prehrambene svrhe;   

   (c) hrana za životinje. Ova se Uredba primjenjuje i na određene druge proizvode usko povezane s poljoprivredom, navedene na popisu u Prilogu I. ove Uredbe.

2. Naglasak na sljedivost, evidencije proizvodnje u svim fazama i obvezne izjave subjekata -čl. 3., točka 49. i čl. 39. Uredbe (EU) 2018/848 -čl. 14. i čl. 15. Uredbe (EU) 2017/625 -čl. 2 . i čl.

3. Uredbe (EU) 2021/2119

3. Obveze i djelovanja subjekata u slučaju sumnje na nesukladnost proizvoda prema čl.27. Uredbe (EU) 2018/848

4. Mjere predostrožnosti subjekata kako bi se izbjegla prisutnost neodobrenih proizvoda i tvari definirane su čl.28. Uredbe (EU) 2018/848

5. Mjere koje treba poduzeti nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova u slučaju prisutnosti neodobrenih proizvoda ili tvari navedene u čl.29. Uredbe (EU) 2018/848

6. Sustav certificiranja – izuzeci  -čl. 34. (2) i čl. 35. (8.) Uredbe (EU) 2018/848 definiraju subjekte koji nisu obvezni posjedovati certifikat za ekološke proizvode 

7. Skupina subjekata definirana je čl. 36. Uredbe (EU) 2018/848   

8. Dodatna pravila o službenim kontrolama, čl.38. Uredbe (EU) 2018/848   – kontrole se provode barem jednom godišnje-osim za subjekte/ skupine subjekata navedene u čl. 34. (2.) i čl. 35 (8.) i prema čl. 38. (3.) :  Ako kod subjekta/ skupine subjekata u prethodne 3 godine nije utvrđena nesukladnost i ako je utvrđeno da je vjerojatnost njihove nesukladnosti mala, fizičke inspekcije na terenu provode se jednom u 24 mjeseca. 

9. Uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja iz trećih zemalja definiran je člankom 45. Uredbe (EU) 2018/848. 

• Zbog primjene nove uredbe promijenjene su Certifikacijske sheme i Pravila za certificiranje. Izmijenjeni dokumenti nalaze se na web stranici. 

Uredba (EU) 2018/848 dostupna je na poveznici: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32018R0848